ቤተሰብ : betäsäb
family - la famille

አማርኛ English français
አያት : ayat grandfather le grand-père
ሴት አያት : set ayat grandmother la grand-mère
ወላጅ : wälaj le parent
አባት : abat father, dad le père, papa
እናት : ənat mother, mom la mère, maman
አጎት : agot uncle l'oncle
አክስት : akst aunt la tante
የወንድም ልጅ : yäwändəm ləj nephew le neveu
የአጎት ልጅ - yäagot ləj le cousin
ባል : bal husband l'époux, le mari
ሚስት : mist wife, spouse l'épouse
ሰው : säw / ሰዎች : säwoch human being(s) être(s) humain(s), personne(s)
ወንድ : wänd man l'homme
ወንድ ልጅ : wänd ləj boy, son le garçon, fils
ሴት : set / ሴቶች : setoch woman / women femme(s)
ሴት ልጅ : set ləj girl, daughter la fille (de)
ወንድም : wändəm brother le frère
እኅት : əet sister la sœur
መንታ : mänta
መንትያ : mäntya
[male] twin
[female]
le jumeau

la jumelle
ልጅ : ləj / ልጆች : lədjoch child / children enfant(s)
ሕፃን : həTS'an baby le bébé
እንግዳ : əngəda guest l'invité
ፍቅር : fəqr the love l'amour
ጓደኛነት : gwadänyanät friendship l'amitié
ጓደኛ : gwadänya friend l'ami
ጠላት : T'älat enemy l'ennemi
ጎረቤት : goräbet / ጎረቤቶች : goräbetoch neighbour(s) voisin(s)
ሕዝብ : həzb people, crowd les gens, la foule