ፍራፍሬ : frafre - le fruit

አማርኛ English français
ፖም : pom apple la pomme
ኮክ : kok peach la pêche
የኮክ መሳይ
yäkok mäsay
apricot l'abricot
ብርቱካን : bərətukanə, birtukan l'orange
መንደሪን : menderin mandarin, (tangerine) la mandarine
grapefruit le pamplemousse
ሎሚ : lomi lemon le citron
le melon
አባብ , ሐብሐብ , ሃብሃብ
abab, häbhäb
watermelon la pastèque
በለስ : beles fig la figue
ወይን : wäyn, weyn grape(s) le raisin
cherry la cerise
እንጆሬ , እንጆሪ : ənjore, enjori strawberry la fraise
አናናስ : ananas pineapple l'ananas
ሙዝ : muz banana la banane
ማንጎ : mango mango la mangue
ዘይቶኒ : zeytoni guava la goyave
ሮማን : roman pomegranate la grenade
ሆጲ : hopi passion fruit le fruit de la passion
ዝንጅብል : zinjibl ginger le gingembre