መልክዓ ምድር : mälkaa mdr
geography - géographie

አማርኛ English français
መንግሥት : mängəsət government le gouvernement
አገር : agär country le pays
ርዕሰ ከተማ
rəəsä kätäma
capital city la capitale
ከተማ : kätäma town, city la ville
ኢትዮጵያ : AityoP'ya Ethiopia l'Éthiopie
አዲስ አበባ
Adis-Abäba
Adis-Abeba "
አክሱም : Aksum Aksum Aksoum
ላሊበላ : Lalibäla Lalibela "
ኤርትራ : Aertra Eritrea l'Érithrée
ፈረንሳይ : Färänsay la France


les directions

አማርኛ English français
ሰሜን : sämen North le Nord
ደቡብ : däbub South le Sud
ምሥራቅ : məsəraqə East l'Est
ምዕራብ : məərabə West l'Ouest


አማርኛ English français
ወደላይ : wadali up haut
ወደታች : wadatac down bas
ቀኝ : qäñ right droite
ግራ : gra left gauche
አጠገብ : aT'ägäb next to à côté de
ውስጥ : wəsT' in dans
እዚህ : əzih here ici
እዚያ : əziya there là, là-bas
ይህ : yh this ceci
ያ : ya that cela
እነዚህ : ənäzih these ceux-ci
እነዚያ : ənäziya those ceux-là
ቅርብ : qərəb near près, proche
ሩቅ : ruq far loin, lointain