አታክልት : ataklt - vegetable - légume

አማርኛ English français
ሽንኩርት : shənkurt onion l'oignon
ነጭ ሽንኩርት
näCH' shənkurt
garlic l'ail
እንጉዳይ : ənguday mushroom le champignon
ጎመን : gomän,
ጥቅል ጎመን : tikil gomän
cabbage le chou
ሰላጣ : sälaT'a salad, lettuce la salade, laitue
ዱባ : duba pumpkin la citrouille, le potiron
ቃርያ , የፈረንጅ ቃሪያ
qarya, yäfäränj qariya
sweet/bell pepper le poivron
ሚጥሚጣ : mitmita hot/chili pepper le piment
አደንጓሬ : adenguare (kidney) beans les haricots
ባቄላ : bakela, baqela broad beans les fèves
አተር : atär, ater peas les petits pois
ምስር : misir lentils les lentilles
በቆሎ : bäqolo corn, maize le maïs
ጤፍ : T'ef le tef, teff
ስንዴ : sənde wheat le blé
ገብስ : gäbs barley l'orge
አጃ : aja oat(s) l'avoine
ሩዝ : ruz rice le riz
ድንች : dənc potato la pomme de terre
(የ)ስኳር ድንች
(yä)sikuar dinich
sweet potato la patate douce
ቀይ ስር : qey sir beet, beetroot la betterave
ካሮት : karot carrot la carotte
ቲማቲም : timatim tomato la tomate
አቡካዶ : abukado avocado l'avocat
ወይራ : wäyra l'olive