ወር : wär - month - le mois

አማርኛ English français
Meskerem September septembre
Tikimt October octobre
Hidar November novembre
Tahesas December décembre
Tir January janvier
Yekatit February février
Megabit March mars
Miyazya April avril
Genbot May mai
Sene June juin
Hamle July juillet
Nehase August août

ወቅት : wäqt
seasons - les saisons

አማርኛ English français
ምንጭ : Metsew Spring le printemps
በጋ : Bäga Summer l'été
Belg Autumn, (Fall) l'automne
ክረምት : Kərämətə Winter l'hiver


አማርኛ English français
በጋ : bäga dry season la saison sèche
ክረምት : krämət wet/rainy season la saison humide