ፖስታ : Posta - Post - La Poste

አማርኛ English français
ፖስታ ቤት
posta bet
Post office le bureau de Poste
ማኅተም : maetäm postage stamp le timbre (postal)
ፖስታ : posta postcard la carte postale
ደብዳቤ : däbdabe letter, (mail) la lettre
ጥቅልል ጥቅል
T'əqələlə T'əqələ
parcel le paquet, colis
ወረቀት : wäräqät paper le papier
ስክሪብቶ : skribto pen le stylo
እርሳስ : ərsas pencil le crayon
ላጲስ : laP'is eraser la gomme
አድራሻ : adrasha address l'adresse
እጦማር : əT'omar email le courriel
ኢንተርኔት : aintärnet internet "
ኮምፒውተር
kompiwtär
computer l'ordinateur
ስልክ : sələkə phone le téléphone
ተንቀሳቃሽ ስልክ
tänqäsaqash slk
mobile phone le téléphone mobile
የስልክ ቁጥር
yäslk quT'r
phone number le numéro de téléphone