ጥያቄ / ጠየቀ : T'əyaqe / T'äyäqä - question

አማርኛ English français
ማን : man ? Who? Qui ?
ምን : mən ? What? Quoi ?
የትኛው : yätñaw ? Which? Quel ?
እንዴት : əndet ? How? Comment ?
ስንት : sənt ? How much/many? Combien ?
ብዙ : bəzu a lot beaucoup
ሁሉ : hulu all tout, tous
ምንም : mənəm nothing rien
የት : yät ? Where? Où ?
መቼ : mäce ? When? Quand ?
ለምን : lämn ? Why? Pourquoi ?
ምክንያት : məkənəyatə ... Because ... Parce que ...