ኃይሌ ገብረ ሥላሴ : Haile Gebrselassie (marathon record-man)

ጨዋታ : CH'äwata - sport

አማርኛ English français
ደነሰ : dänäsä dancing, to dance la danse, danser
ትግል : təgələ wrestling la lutte
ጨበጣ : CH'äbäT'a boxing la boxe
ኳስ : kwas ball la balle, le ballon
egir kwas football "
ተኒስ : tänis tennis "
ጠረጴዛ ቴኒስ
T'äräP'eza tenis
table tennis le tennis de table
ዋና : wana swimming la natation
መዋኛ : mäwaña swimming pool la piscine


አማርኛ English français
የአሣ ማስገር
yäasa masgär
fishing la pêche
አደነ : adänä hunting, to hunt la chasse, chasser


መጫወቻ : mäCH'awäca - game - le jeu

አማርኛ English français
የነጠብጣብ ቁማር
yänäT'äbT'ab
game of dice le jeu de dés
ቁማር ተጫወተ
karta
playing cards les cartes à jouer
አሻንጎሊት : ashangolit doll, puppet la poupée, marionnette
draughts (le jeu de) dames
ሰንጠረዥ : sänT'äräzh chessboard (le jeu d')échecs