ላሊበላ : Lalibäla

ከተማ : kätäma - city, town - la ville

አማርኛ English français
መንደር : mändär le village
መንደርተኛ
mändärtäña
villager le villageois
ከንቲባ : käntiba mayor le maire
መንገድ : mängäd street la rue
ጎዳና : godana l'avenue
ቄስ : qes priest le prêtre
ቤተ ክርስቲያን
betä krstiyan
church l'église
መስቀል : mäsqäl cross la croix
ደወል : däwäl bell la cloche
ግንብ : gənəbə castle le château
ሆቴል : hotel hotel l'hôtel
ምግብ ቤት
məgəbə betə
le restaurant
ቡና ቤት : buna bet coffee-house le café, (bar)
ሻይ ቤት : shay bet tea-house le salon de thé
ትምህርት
temeherete bet
school l'école
አስተማሪ : astämari
መምህር : mämhr
teacher l'instituteur, le professeur
ተማሪ : tämari student l'étudiant
ሰዋስው : säwasw grammar la grammaire
መጽሐፍ : mäTS'häf book le livre
ጋዜጣ : gazeT'a newspaper le journal
ቤተ መጻሕፍት
betä mäTS'ahft
library la bibliothèque
ሻጭ : shaCH' merchant le marchand
ገበያ : gäbäya
ሱቅ : suq
market
shop, store
le marché
la boutique, le magasin
ፀጉር አስተካካይ
TS'ägur astäkakay
hairdresser, barber le coiffeur, barbier
ባንክ : bank bank la banque
ገንዘብ : gänzäb money l'argent
ሐዋላ : häwala money transfer le transfert d'argent
ሌባ : leba thief le voleur
ፖሊስ : polis la police
ፖሊስ ጣቢያ
polis T'abiya
police station le commissariat


አማርኛ English français
አምላክ : amlak
አማልክት : amaləkət
Dieu(x) God(s)
መላክ : mälak angel l'ange
ገነት : gänät paradise le paradis
ሕይወት : hywät life la vie
ሞት : mot death la mort
ለቅሶ : läqso mourning le deuil